Palabok

Sotanghon

Pork BBQ (12 pcs.)

Pancit Malabon

Fresh Lumpia (16 pcs.)

Set A - Sotanghon, Pork BBQ, Lumpia Shanghai

Set B - Palabok, Pork BBQ, Fresh Lumpia

Set C - Malabon, Pork BBQ, Lumpiang Shanghai

Fried Veggie Lumpia with Egg (16 pcs.)